Jak správně naostřit, nabrousit řetěz motorové pily?

Broušení řetězů motorových pily, jak na to.

Řezný výkon motorové pily závisí kromě kvality a výkonu motoru motorové pily v rozhodující míře na řezné soupravě. Ostrý a dobře udržovaný pilový řetěz vám usnadní práci. Zajišťuje delší trvanlivost celé řezné soupravy, tvořené pilovým řetězem, vodící lištou a řetězkou. Ideální je tedy volit i originální vodící lištu a řetěz od výrobce motorové pily, který vždy přizpůsobí řeznou soupravu (lišta, řetěz, řetězka) dané pile. Ostrý a dobře nabroušený řetěz bude vždy hrát hlavní roli v kvalitě a rychlosti řezu.

Výroba pilového řetězu.


Pilové řetězy STIHL a HUSQVARNA jsou vyráběny jako třílamelové pilové řetězy dlouhou dobu na základě stejného principu. Pilové řetězy se liší podle profilu řezných zubů a rozměrů jednotlivých článků řetězu (roztečí řetězu).Pilové řetězy jsou tvořeny vodícími články (1), spojovacími články (2), levými řeznými zuby (3) a pravými řeznými zuby (4). Pilové řetězy s mimořádně malým zpětným rázem mají bezpečnostní vodící článek (5). Řetěz je označený číslicí označující jeho typ. Číslice je na vodícím článku (5) nebo řezném zubu (3).Řezné zuby, jak řetěz vlastně pracuje - řeže.Řezné zuby pracují na principu hoblovacích zubů. Hoblují třísky ze dřeva. Horní břit přitom zvedá třísku ze dna řezné drážky, zatímco boční břit odděluje třísku z boku. Hloubka řezu řezného zubu do dřeva a tím tloušťka třísky je určována vzdáleností omezovacího dorazu.

Řezný zub je tvořený tělem zubu (1), omezovacím dorazem, zub (5) a hřbetem zubu (2) s bočním břitem (4) a horním břitem (3). Boční a horní břit jsou vytvořeny v určitém vzájemném úhlu, který je rozhodující pro optimální řezný výkon. Toho se dosahuje při přesném dodržení úhlu ostření.Kdy pilový řetěz naostřit? Jak poznám, že je řetěz tupý?

I nejlepší pilový řetěz se opotřebuje a časem se ztupí. Pokud nastane jedna z následujících možností, je čas k naostření řetězu:
 • Pilový řetěz se nevtahuje sám do dřeva a je nutno na pilu tlačit do řezu.
 • Místo hrubých třísek (pilin) vytváří pilový řetěz jen jemné piliny.
 • Objevuje se kouř v řezu navzdory bezvadnému mazání řetězu a správnému napnutí řetězu.
 • Pila v řezu uhýbá jedním směrem. To ukazuje na jednostranně ztupené řezné zuby nebo nerovnoměrně dlouhé řezné zuby.
 • Motorová pila při řezání "vibruje" a "odskakuje". V takovém případě je nutno hlavně zkontrolovat výšky omezovacích dorazů (zubů).


Než začnete brousit, řetěz očistěte.


Nejdříve musíte pilový řetěz důkladně vyčistit, například čističem pryskyřice STIHL. Přitom zkontrolujte poškození pilového řetězu. Poškozené nebo opotřebené díly je nutno okamžitě vyměnit.Příprava pilového řetězu na broušení.


Při ostření by pilový řetěz měl být napnutý více, než normálně. To brání naklánění řezných zubů a usnadňuje dodržení správného úhlu.
Vyhledejte nejkratší řezný zub. Označte ho jako řídící zub. Jeho délkou se řídí délka všech ostatních řezných zubů na pilovém řetězu. Při ostření začněte od tohoto řezného zubu a všechny ostatní řezné zuby zabruste na délku naostřeného řídícího zubu.
 
Vodící lištu upněte do svěráku nebo brousícího svěráku v závislosti na pozici řídícího zubu.

Řídící zub přetáhněte do ostřícího prostoru a pak aktivujte řetězovou brzdu (zabrzděte řetěz).

Nabrušte zub.

Pro další popotažení pilového řetězu uvolněte řetězovou brzdu a před ostřením dalších řezných zubů ji opět zablokujte.
Jak brousit, ostřit řetěz?

V závislosti na rozteči vašeho pilového řetězu (typu řetězu) je nutné zvolit správný průměr kulatého pilníku. Ke každé rozteči řetězu je přiřazený konkrétní průměr kulatého pilníku a ten je třeba použít. Používejte jen pilníky na pilové řetězy.

 • Pilník veďte tak, že jednou rukou uchopíte rukojeť a druhou rukou konec pilníku a pilníkem přejedete směrem vpřed po zubu.
 • Začněte řídícím zubem a pilník vložte do řezného zubu tak, aby ho bylo možno vést podél řezného zubu tlakem zevnitř ven.
 • Pilník zabírá pouze při pohybu dopředu – při zpětném pohybu ho nadzvedněte.
 • Pilníkem v pravidelných intervalech lehce pootáčejte, aby se zabránilo jeho jednostrannému opotřebení.
 Správné vedení pilníku, úhly broušení.

Úhel ostření řezného zubu je dán typem řetězu a výrobcem. Správné úhly jsou uvedeny na obalu řetězu. Při dodržení těchto požadavků dosáhnete nejlepšího výsledku broušení.

 • Pilujte vždy v úhlu 90° k vodící liště.
 • Pilové řetězy se nejčastěji ostří úhlem 25° až 30° – rovnoběžně se servisní značkou ostřícího úhlu.
 • Pilník veďte tak, aby jedna čtvrtina průměru pilníku vyčnívala přes vrchol zubu.


 


Úprava omezovacího dorazu, omezovacího zubu řetězu.
 


Při ostření zubů se zmenšuje vzdálenost omezovacího dorazu (omezovacího zubu). Pokud jste naostřili všechny řezné zuby, musíte zkontrolovat výšku omezovacího dorazu a popřípadě ji upravit.Pro kontrolu výšky omezovacího dorazu použijte pilovací měrku, odpovídající rozteči řetězu.
Pilovací měrku jednoduše položte na pilový řetěz. Pokud omezovací doraz vyčnívá nad pilovací měrku, musí být patřičně upraven. 


Ubrušte plochým pilníkem přečnívající část omezovacího zubu (dorazu) šikmo, rovnoběžně se servisním značením. Doraz ubrušte tak, aby byl v rovině s měrkou.

Pár praktických rad.
Na začátku označte jeden řezný zub fixem. Po dvou až třech tazích pilníkem zkontrolujte odběr materiálu.Pokud zajistíte rovnoměrný odběr materiálu, je váš způsob práce správný.


Pokud na břitu vidíte odrazy světla, není řezný zub ještě ostrý.Teprve když již nejsou vidět žádné odrazy světla, můžete předpokládat, že řezný zub je správně naostřený.

Pořiďte si na broušení řetězu ty správné pomocníky. Pilovací měrku, brousicí systém STIHL 2v1 nebo praktické vodítko s pilníkem.

zdroj: STIHL

  

Fotografie