Dvoutaktní nebo čtyřtaktní motor? Jaký je jejich rozdíl? Jaké mají výhody?

Dvoutaktní, 2-taktní motor
 
Dvoutaktní (dvoudobý spalovací motor) je pístový spalovací motor, jehož pracovní cyklus proběhne za jednu otáčku klikového hřídele. Na rozdíl od čtyřtaktního (čtyřdobého) spalovacího motoru obstarávají přívod zápalné směsi místo ventilů píst a kanály. Píst při svém pohybu otevírá a zavírá kanály. U některých motorů ovládá sání pod píst šoupátkový rozvod nebo klapky.
Mazání u zážehového 2-taktního motoru je prováděno olejem rozpuštěným v palivu. Tlakové oběhové mazání, používané u 4-taktních motorů, nelze použít, protože na pracovním cyklu se podílí i dolní plocha pístu.

Pracovní fáze 2-taktního zážehového motoru:
  1. fáze sání a komprese – píst se pohybuje od dolní úvrati směrem k horní úvrati. V klikové skříni vzniká podtlak a tím se nasaje do klikové skříně zápalná směs. Během pohybu pístu nahoru se uzavírá výfukový a přepouštěcí kanál. Směs v prostoru nad pístem (byla připravena dříve během druhé fáze) se stlačuje, nastává komprese a pod pístem probíhá důsledkem podtlaku sání.
  2. fáze expanze a výfuk – těsně před horní úvratí přeskočí jiskra, nastává zážeh a expanze. Expanzí je píst tlačen z horní úvrati do úvrati dolní. Spodní hrana pístu uzavírá sací kanál. Směs v klikové skříni se pohybem pístu stlačuje. Při dalším pohybu pístu otevírá pravá horní hrana pístu výfukový kanál a vzápětí na to otevírá horní hrana pístu i přepouštěcí kanál a stlačená směs začne vytlačovat zbytky zplodin a dostává se do prostoru nad píst.

Čtyřtaktní, 4-taktní motor

U čtyřtaktního (čtyřdobého) zážehového motoru je jeden pracovní oběh vykonán za čtyři zdvihy pístu (dvě otáčky klikového hřídele). Motor tedy pracuje na čtyři doby, tj. na dvě otočení hřídele proběhnou v motoru 4 cykly po sobě.
Mazání u čtyřtaktu je zajištěno stálou olejovou náplní, motor má tedy vlastní oběh oleje, který zajišťuje mazání válce.

Pracovní fáze 4-taktního zážehového motoru:
  1. fáze sání – píst se pohybuje směrem do dolní úvrati (DÚ), přes sací ventil je nasávána pohonná směs.
  2. fáze komprese – píst se pohybuje směrem do horní úvrati (HÚ). Oba ventily jsou uzavřené. Nasátá směs zmenšuje svůj objem, zvětšuje tlak a teplotu. Těsně před horní úvratí je směs zapálena elektrickou jiskrou
  3. fáze expanze – oba ventily jsou uzavřené. Směs paliva a vzduchu zapálená elektrickou jiskrou shoří. V pracovním prostoru válce se prudce zvýší teplota i tlak vzniklých plynů. Ty expandují a během pohybu pístu směrem dolů konají práci.
  4. fáze výfuk – píst se pohybuje směrem do HÚ. Výfukový ventil je otevřený. Spaliny z pracovního prostoru válce jsou vytlačovány do výfukového potrubí.

 


Základní rozdíly a výhody dvou a čtyřtaktních motorů

2-taktní motory mají nižší účinnost než motory 4-taktní, což je částečně způsobeno mícháním zápalné směsi a výfukových plynů. Proto velmi záleží na tvaru, délce a průměru výfuku, který velmi ovlivňuje vyplachování spalovacího prostoru čistou směsí. Při stejných otáčkách však mohou mít vyšší výkon, protože za stejnou dobu dojde ke dvojnásobnému počtu pracovních cyklů. Díky jednodušší konstrukci jsou také při stejném výkonu lehčí a mají obvykle větší měrný výkon.
U 4- taktních motorů se nepoužívá jako palivo mix oleje s benzinem, jako tomu je u 2-taktního motoru a tím pádem je spalování čistší. 4-taktní motory jsou schopny splnit náročné emisní normy. Olejová náplň je nutná pravidelně měnit dle doporučení výrobce.


V tomto článku jsme shrnuli jenom základní řešení dvou a čtyřdobých motorů. Významní výrobci zahradní techniky jako je například firma STIHL nebo HUSQVARNA tyto motory dále vylepšují a využívají tak maximum z těchto technologií. Příkladem toho mohou bát motory HUSQVARNA X-Torq, STIH 2-mix a STIHL 4-mix. 

Fotografie