Co dělat, když motorová pila nebo křovinořez nejde nastartovat.


Co dělat, když pila nebo křovinořez NEJDE NASTARTOVAT?

Jestliže dodržujete postup startování pily nebo křovinořezu popsaný v návodu k obsluze vašeho stroje, zkuste ještě než navštívíte servis:
  • vyčistit vzduchový filtr případně vyměnit
  • zkontrolovat palivový filtr případně vyměnit
  • kontrolovat palivo, jeho kvalitu, správnost (možná záměna za naftu nebo olej) a množství
  • zkontrolujte funkčnost zapalovací svíčky a správnou vzdálenost mezi elektrodami
  • pokud je zapalovací svíčka „mokrá“, vysušte ji nebo vyměňte za novou
  • znečištěnou svíčku vyměňte vždy za novou
  • zkontrolovat ochrannou mřížku proti jiskření v tlumiči výfuku (je-li namontována)
Váš stroj stále nestartuje? Pravděpodobně budete muset vyhledat pomoc v odborném servisu.


Proč kontrolovat palivo?

Často se setkáváme se záměnou paliva (záměna za naftu, olej apod.) Velice často je ve stroji velmi staré palivo. Používejte palivo max. 1 - 2 měsíce staré, tankujte kvalitní palivo.
Dnešní paliva s příměsí etanolu mohou poškozovat motory, protože přitahují vlhkost. Etanol se snadno spojuje s atmosférickou vlhkostí a vytváří směs etanolu a vody, která má vysoce korozivní účinky na vnitřní části motoru. Palivo tak začne degradovat téměř ihned poté, co jej načerpáte. Vytváří se gumové a fermežové úsady, díky kterým se mohou mohou zasekávat ventily a ucpávat palivové vedení a trysky karburátoru, což má za následek závažné problémy při startování motoru, špatný výkon motoru a jeho přehřívání nebo i únik paliva.


Jak poznám vadnou zapalovací svíčku?

Vadnou, nefunkční svíčku poznáte tak, že "nehází jiskru". Při běžné kontrole svíčky může nastat i důvod k její výměně. Mírně znečištěnou svíčku lze očistit velmi jemným kartáčem (např. mosazný) a následně např. ofouknout vzduchem. K čištění svíčky nikdy nepoužívejte hrubý ocelový kartáč - poškodíte tím její kontakty a izolátor. Pokud je svíčka silněji znečištěna, vždy ji vyměňte za novou. Novou svíčku namontujte i v případě poškození (opálení) elektrod svíčky. Zkontrolujte i vzdálenost elektrod. Měla by být 0,50mm.
U pily nebo křovinořezu nepoužívejte nikdy svíčku se šroubovací koncovkou elektrody (jedná se o svíčku pro univerzální použití v různé technice) - taková svíčka bývá často důvodem i k poškození zapalování díky špatné vodivosti nebo uvolnění této koncovky.


Kde najdu na pile nebo křovinořezu palivový filtr?

Palivový filtr pily nebo křovinořezu je na konci (začátku) přívodní hadičky paliva v palivové nádrži stroje. Filtr lze vytáhnou ven z nádrže otvorem pro doplňování paliva (použijte například kus pevného drátu zakončený háčkem). Filtr následně sundáte z hadičky a nasadíte nový. Pokud je filtr více jak rok starý, vyměňte jej za nový.


Prevence je základ.

Návod jen pro zbabělce, je vcelku oblíbený vtip. Ale každý majitel, který si pořídí pilu nebo křovinořez za několik tisíc by si návod přečíst měl. Mnohdy jen maličkost v návodu vás navede na správné užívání vašeho stroje a předejte tak jeho poškození. V návodu výrobce velmi často uvádí i plán preventivních kontrol stroje.
  • Vždy čtěte návod k použití a řiďte se doporučením výrobce vašeho stroje.
  • Navštěvujte alespoň jednou ročně autorizovaný servis.
 

Fotografie