Uskladnění sekačky.Jak zazimovat sekačku?


Věnujte několik minut údržbě vaší sekačky po sezóně, na jaře se vám odvděčí bezproblémovým chodem. V podstatě se jedná o údržbu motoru a podvozku vaší sekačky. Pár jednoduchých, ale důležitých typů najdete níže. 


Co s palivem?Dnešní paliva s příměsí etanolu mohou poškozovat motory, protože přitahují vlhkost. Etanol se snadno spojuje s atmosférickou vlhkostí a vytváří směs etanolu a vody, která má vysoce korozivní účinky na vnitřní části motoru. Palivo tak začne degradovat téměř ihned poté, co jej načerpáte. Vytváří se gumové a fermežové úsady, díky kterým se mohou mohou zasekávat ventily a ucpávat palivové vedení a trysky karburátoru, což má za následek závažné problémy při startování motoru, špatný výkon motoru a jeho přehřívání nebo i únik paliva.

Nabízíme Vám dvě varianty, jak správně naložit s palivem v sekačce při jejím dlouhodobém uskladnění (nepoužívání).
  1. Buď před uskladněním dolijte plnou palivovou nádrž. Naplněním nádrže předejdete kondenzaci vlhkosti v palivové nádrži a předejdete korozi a tvorbě vodního kamene. Před dolitím nádrže vždy přidejte do paliva stabilizátor paliva Briggs&Stratton nebo Honda, a poté nastartujte na několik minut motor, aby se stabilizátor dostal do celého palivového systému včetně karburátoru. Stabilizátor paliva FuelFit předchází tvorbě pryskyřičných usazenin v palivové soustavě a v důležitých částech karburátoru.
  2. Nebo nádrž vaší sekačky nechte úplně prázdnou. Pokud nepřidáte do paliva stabilizátor, nádrž zcela vyprázdněte a motor nechte následně běžet tak dlouho, než se všechny zbytky paliva spálí a motor sám vypne. Pokud to konstrukce karburátoru umožňuje, pro jistotu vypusťte i zbylé palivo z misky karburátoru.
Olej a filtry.


Zahřejete motor a vyměňte olej popř. olejový filtr. Stav oleje by měl před zazimováním odpovídat provoznímu stavu. Zkontrolujte vzduchový filtr. Znečištěný filtr vyčistěte nebo vyměňte.


Zkontrolujte zapalovací svíčku.

Zkontrolujte a případně vyměňte zapalovací svíčku. Kontrola a následná výměna zapalovací svíčky trvá jen několik minut. Svíčka přitom zajišťuje snadné spuštění a plynulý chod motoru sekačky. Začněte odpojením kabelu zapalovací svíčky a poté vyčistěte oblast kolem ní.
 

Sekačka s elektrickým startérem.

  • Nabitou baterii odpojte a vyjměte ze sekačky. Baterii skladujte na suchém a chladném místě. 
  • Svorky baterie (pokud to technika baterie umožňuje) vyčistěte a naneste na ně vrstvu ochranného prostředku.


Myslete i na zbytek sekačky.

  • Sekačku řádně vyčistěte. Zbavte šasí sekačky a žebra motoru všech nečistot, usazenin a zbytků trávy.
  • Nůž sekačky je vhodné nabrousit a vyvážit.
  • Nůž sekačky a jiné ocelové části, které nejsou chráněny nátěrem doporučujeme opatřit vrstvičkou konzervačního oleje.
  • Promažte ložiska, uložení náprav a pastorky pojezdu.


Nyní můžete sekačku s klidem uskladnit. 

Uložte sekačku na suchém, bezprašném místě. Sekačku nezavěšujte ani nenaklápějte, skladujte ji v „normální“, provozní poloze. Při provádění těchto prací se držte návodu k použití. Vždy odpojte kabel svíčky!


Nespotřebované palivo neskladujte!
Přes zimu se sníží schopnost paliva snadno vzplanout a na jaře byste měli problémy např. se startováním sekačky. Používejte palivo max. 1 - 2 měsíce staré, tankujte kvalitní palivo. Palivo ošetřete stabilizátorem paliva podle návodu.


Nezapomínejte na pravidelnou prohlídku sekačky v autorizovaném servisu!Fotografie