zahradní traktor STIGA Estate 3098 H

zahradní traktor STIGA Estate 3098 H

zahradní traktor STIGA Estate 3098 H


Výrobce: Stiga, Dostupnost: Skladem


Zahradní traktor STIGA Estate 3098 H s větším záběrem sečení. Pohyblivý a snadno ovladatelný traktor je poháněn motorem Briggs & Stratton o maximálním výkonu 16 HP. Má hydrostatickou převodovku s plynule měnitelnou rychlostí vpřed i vzad. Dvounožová sekací hlava se záběrem 98 cm má antiskalpovací kolečka a elektromagnetické zapínání. Výšku sečení lze nastavit v sedmi polohách v rozmezí ...


Zařazeno v kategorii:

1) Výrobci > STIGA > zahradní traktory a ridery > zahradní traktory

2) Kategorie > Traktory a ridery > zahradní traktory

3) Akce > STIGA letní akce

65 990,-
-9%
59 990,-
Více info

křovinořez STIHL FS 89

křovinořez STIHL FS 89

křovinořez STIHL FS 89


Výrobce: Stihl, Dostupnost: Skladem


Křovinořez STIHL FS 89 je vhodný pro údržbu ploch střední výměry. Flexibilní hnací hřídel, snadný start, řídítková rukojeť, multifunkční rukojeť s tlačítkem Stop, motor 4-MIX® , optimalizovaný úhel převodovky, rovná nosná trubka, jednoduchý nosný popruh. Klíčové vlastnosti křovinořezu STIHL FS 89 Křovinořez je poháněn motorem STIHL 4-MIX® Kombinuje výhody dvoutaktní ...


Zařazeno v kategorii:

1) Výrobci > STIHL > křovinořezy a vyžínače > benzinové

2) Kategorie > Křovinořezy a vyžínače > benzinové křovinořezy

3) Akce > STIHL letní akce

10 890,-
-8%
9 990,-
Více info

vertikutátor STIGA SV 213 E

vertikutátor STIGA SV 213 E

vertikutátor STIGA SV 213 E


Výrobce: Stiga, Dostupnost: Skladem


Menší a snadno ovladatelný vertikutátor (provzdušňovač) s výkonným elektrickým motorem 1 300 W je vhodný pro všechny menší zahrady. Pracovní záběr je 32 cm. Sběrací koš je součástí stroje. Stroj je vybaven hřídelí s pevnými noži a hřídelí s pružinami.  


Zařazeno v kategorii:

1) Výrobci > STIGA > vertikutátory

2) Kategorie > Vertikutátory > elektrické vertikutátory

3) Akce > STIGA letní akce

2 890,-
Více info
ANKETA

Obchodní podmínky

Všobecná ustanovení


  Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.sekacky-pily.cz (e-shop) se řídí platnou právní úpravou České republiky.

  V případě, že smluvní stranou je kupující - spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
  V případě, že smluvní stranou není kupující - spotřebitel, ale kupující "nespotřebitel" (podnikatel, firma), řídí se vztahy, které neupravují tyto všeobecné obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
  Na všechny osobní údaje získané od výše uvedených smluvních stran se použijí příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.


Článek I.

Provozovatel e-shopu - prodávající (dodavatel)

 

  Provozovatel www.sekacky-pily.cz je firma:  Tomáš Dvořák, Mírové nám. 48, 257 44 Netvořice, IČ: 63824710, DIČ: CZ7404230581. S provozovnou (kamenný obchod a servis): Křižíkova 2267, 256 01 Benešov (viz. Kontakty)

...dále jen Prodávající


Článek II.
Vymezení pojmů


Spotřebitelská smlouva:
  Spotřebitelskými smlouvami jsou v souladu s § 52 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníka smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

 

Kupující – Spotřebitel:
  Spotřebitelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.


Kupující, který není spotřebitel (podnikatel, firma):
  Kupujícím se v tomto případě rozumí podnikatel či firma, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Prodávající - Dodavatel:
  Dodavatelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to osoba, která přímo nebo prostřednictvím třetích osob dodá spotřebiteli zboží - výrobky.


Kupní smlouva:

  Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

Internetový obchod:
  Elektronický obchod či jiný objednávkový systém provozovaný na internetu prodávajícím - dodavatelem, který nabízí zboží nebo služby spotřebitelům.

 

Smlouva uzavírána prostřednictvím internetu:
   Je smlouva, pro jejíž uzavření byl použit prostředek komunikace na dálku (internet), který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

 

Článek III.
Ceny a zboží


Veškeré ceny uváděné na stránkách www.sekacky-pily.cz  jsou včetně DPH.

 

V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, jsou povinni i koncoví prodejci účtovat finanční příspěvek na ekologickou likvidaci prodávaných spotřebičů. Ceny výrobků jsou uvedeny včetně tohoto poplatku!
 
Cena za dopravu je účtována odděleně s ohledem na zvolený způsob dopravy (viz. Článek VII. - Dodání zboží)

 

Prodávající je plátce DPH.

 

Ceny jsou platné v době objednávky. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění.


Na zboží nabízené na www.sekacky-pily.cz je poskytována záruka v souladu s platnou právní úpravou České republiky s přihlédnutím na záruční podmínky výrobce a distributora v České republice.

 

 

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat přiměřenou zálohu, pokud by se jednalo o málo prodejné zboží nebo zboží v hodnotě vyšší než 10.000,- kč v případě, že není skladem.


Rezervace zboží

   Prodávající umožňuje kupujícímu si zboží nezávazně zamluvit na dobu 24 hodin. Zamluvit je možné pouze zboží skladem a to nejlépe e-mailem s udáním telefonického kontaktu. V případě zájmu dalšího kupujícího o zamluvené zboží, bude kupující, který si výrobek zamluvil,  telefonicky kontaktován. V případě, že tento kupující nebude dostupný, nárok na zamluvené zboží zaniká.

 

Článek IV.
Uzavření smlouvy

 

Objednání zboží:

   Objednávka vybraného zboží  je návrhem kupujícího na uzavření smlouvy, která vzniká okamžikem, kdy vyjádření souhlasu dodavatele s obsahem takového návrhu dojde e-mailem kupujícímu - potvrzení objednávky.

Odesláním takové objednávky kupující potvrzuje závaznost své objednávky a také skutečnost, že se na něj vztahují Všeobecné obchodní podmínky, se kterými se seznámil před odesláním své objednávky a souhlasí s nimi.

V případě, že potvrzení objednávky nedojde kupujícímu do 24 hodin od doručení objednávky prodávajícímu na e-mailovou adresu, je nutné kontaktovat prodávajícího a sdělit mu tuto skutečnost.


Náležitosti objednávky:

   V objednávce vyplní kupující své kontaktní údaje. Hlavně pak ty, které jsou označené jako povinné. K objednávce je možné doplnit i poznámky kupujícího.

 

Zrušení objednávky:

   Spotřebitel je oprávněn objednávku zrušit, jestliže jeho odvolání dojde dodavateli dříve, než dodavatel závazně potvrdí objednávku.


V případě, že v době mezi objednáním zboží a potvrzením objednávky došlo k vyprodání zboží, oznámí prodávající  tuto skutečnost kupujícímu a objednávka na výše uvedené zboží se ruší.

 

Článek V.
Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího:

   Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy či od její části v těchto případech:

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě takové skutečnosti je prodávající povinen neprodleně kontaktovat kupujícího, kde navrhne jiný postup, zejména možnost náhrady jiným zbožím, či odstoupení od smlouvy. V případě již uhrazené ceny za takové zboží, má prodávající povinnost do 10 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit úhradu na účet kupujícího.


Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího:
   Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.


   Odstoupení od kupní smlouvy a zboží zasílejte na adresu: 
       
          Tomáš Dvořák
, www.sekacky-pily.cz, Křižíkova 2267, 256 01 Benešov
          e-mail: info@sekacky-pily.cz
 

   Zboží by měl kupující - spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).

  Pokud kupující - spotřebitel splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy (odstoupení do 14 dní, vrácení zboží), dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30dnů.
 Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu - spotřebiteli vráceny do 30 dnů formou, kterou si zvolí v odstoupení od kupní smlouvy (převodem na účet nebo v hotovosti na adrese provozovny)


   Kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží,  jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání, dále při koupi audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal a při koupi periodik, novin a časopisů.


Článek VI.
Způsob platby


Hotově - platba při osobním převzetí zboží v uvedené provozovně prodávajícího
.
Dobírkou – platba při doručení zboží dopravcem nebo prodávajícím na adresu uvedenou v objednávce.

 

Bankovním převodem - na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím. Po připsání částky na účet prodávajícího bude zboží neprodleně odesláno kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce.

 

Článek VII.
Dodání zboží

 

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 1-10 pracovních dnů. V případě méně běžného zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku formou emailu.
Prodávající vždy informuje kupujícího o přesném termínu dodání zboží.


Způsob doručení:

Doprava je sjednávána s kupujícím v objednávce.

 

Kupující má možnost těchto způsobů doručení:

 • Osobní odběr - v uvedené provozovně prodávajícího. Prodávající uvědomí dopředu kupujícího o termínu dodání.
   
 • Přepravní službou (STANDART) - prodávající zašle zboží smluvní přepravní firmou.
   
 • Doprava prodávajícím (KOMFORT PLUS) - komfortní způsob včetně kompletace a zprovoznění stroje.
 


Převzetí zboží:

 

Kupující, který není spotřebitelem (podnikatel, firma) je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě. V případě poškození vnějšího obalu zásilky, zásilku od dopravce nepřebírejte a kontaktujte nás.

 

Kupující - spotřebitel  není povinen provést prohlídku zboží při převzetí. Avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným sporům při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může uvést do přepravního dokladu. Kupující může odmítnout převzít zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou. V případě poškození vnějšího obalu zásilky, zásilku od dopravce nepřebírejte a kontaktujte nás.

Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese prodávající a náklady na dodání chybějícího zboží jdou na vrub prodávajícího.

 

Článek VIII.
Informace o produktech

 

Technické specifikace produktů jsou získávány z různých zdrojů a za jejich 100% správnost nemůžeme ručit. Pokud se domníváte, že obsahují chybu,  informujte nás prosím e-mailem. Tímto se nijak nezbavujeme své povinnosti řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků a služeb.

 

Článek IX.
Odpovědnost za vady

 

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.
Záruční doba počíná běžet převzetím věci kupujícím.

 

Článek X.
Reklamační řád

 

Záruční podmínky:

 

Záruční doba pro kupujícího - spotřebitele je 24 měsíců, není- li v záručním listě uvedena delší záruční doba. V případě prodloužené záruční doby prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku kratší životnosti výrobku. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout písemnou formou záruční list. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.


Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitel (podnikatel, firma) není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.


Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

 

Spotřebitel  při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
   
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
   
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
   
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady):

 

Kupující může uplatnit reklamaci v autorizovaném záručním servisu. Adresy servisů jsou uvedeny v návodu,  v záručním listu nebo ne webu výrobce(dovozce) zboží nebo na webu prodávajícího (dodavatele)

 

Kupující může uplatnit reklamaci zasláním zboží na adresu prodávajícího, kromě zaslání reklamovaného zboží na dobírku. Dobírky nebudou prodávajícím převzaty.

 

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba nutná pro provedení odborného posouzení reklamované vady. Nejpozději bude reklamace vyřízena do 30 dnů, a to včetně odstranění vady. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu, a tedy může nárokovat odstoupení od smlouvy.

 


Článek XI.
Ochrana osobních údajů

 

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

Článek XII.
Platnost a účinnost

 

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.


Tyto všeobecné Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2009 a nahrazují dosavadní všeobecné obchodní podmínky.

 

V Benešově dne 1.1.2009

 

Vytvořil: Dokonalý web
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace